Euro fiyatları hangi faktörlerden etkilenir? Bu yazımızda tüm detaylarıyla birlikte anlatıyoruz.

Euro alım – satımı işlemlerinizi birçok alan da fiziki ve fiziki olmayan yollarla yapabilirsiniz. Eoru fiyatlarını anlık olarak takip etmelisiniz. Buna göre de yatırımlarınızı o şekilde yönlendirmelisiniz. Şimdi sizlere euro fiyatları hangi faktörlerden etkilenir detaylı bir şekilde anlatacağım.

Euro Hakkında Kısa Bilgi

Euro Hakkında Kısa BilgiÜlkelerin para birimlerinin değeri birçok kriterden etkilenir. Bunların başında ise ülkelerin merkez bankaları tarafından uygulanan kur sistemleri gelmektedir. Euro için ise Avrupa Birliği Merkez Bankası’nın nasıl bir kur politikası izlediği gerçekten çok önemlidir. Avrupa Birliği’nin para birimi olan Euro’nun nasıl seyredeceğine aslında uyguladığı kur sistemi ile merkez bankası karar vermektedir. Tabii sadece kur sistemleri ile döviz kurlarını açıklamak doğru olmayacaktır. Bu nedenle bunları ekonomik ve politik faktörler olarak iki ana başlık altına alabiliriz.

Euro Fiyatlarına Etki Eden Politik Faktörler

Euro Fiyatlarına Etki Eden Politik FaktörlerPolitik faktörler Avrupa Birliği’nin dünyanın geri kalanı ile olan politik ilişkileri ile direkt orantılıdır. Uygulanan politik sistemin verimliliği, üye ülkelerin birlik içindeki pozisyonları, üye ülkelerin bireysel olarak da dünyanın geri kalanı ile olan ilişkileri, birliğin dünyanın diğer ülkeleri ile olan ilişkileri, yeni üye politikaları, Avrupa Merkez Bankası tarafından uygulanan politikalar ve bu alanda alınan kararların tamamı politik faktörleri oluşturmaktadır. Euro işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenleri bu yazımızda anlattık.

Euro Fiyatlarının Belirlenmesinde Etkili Olan Ekonomik Faktörler

Euro Fiyatlarının Belirlenmesinde Etkili Olan Ekonomik FaktörlerEkonomik faktörler ise kendi içinde bazı alt başlıklara ayırmakta fayda vardır. Bunları ekonomik büyüme, enflasyon oranları, ödemeler dengesi, farklı sermaye hareketleri, mevcut faiz oranları ve beklentiler, çeşitli spekülasyonlar, dolaşımdaki para miktarı, işsizlik oranı ve vergi oranları gibi diğer göstergeler olarak özetlenebilir.

  • Ekonomik büyüme olarak bakıldığında Avrupa Birliği’nin ekonomik olarak nasıl bir performans gösterdiği, Euro fiyatları üzerinde belirleyici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada büyümenin iç tüketim kaynaklı mı yoksa yatırımlara dayalı ihracat artışlarından mı meydana geldiği büyük önem arz edecektir.
  • Birlik içinde yer alan ülkelerdeki enflasyonist durumun gidişatı Euro fiyatlarında belirleyici bir diğer unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Birlik genelinde ağırlık sahibi Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki enflasyon oranında meydana gelişim Euro üzerinde yukarı ya da aşağı yönde baskı yaratmaktadır.
  • Avrupa Birliği genelinde bakıldığında birlik içinde yer alan ülkelerin ödemeler dengesinin genel olarak nasıl seyrettiği Euro üzerinde fiyatsal anlamda etki oluşturacaktır. Birlik genelinde olumlu ödemeler dengesine sahip ülke sayısı arttıkça bu da Euro’nun güçlenmesi adına olumlu olmaktadır. Ancak Yunanistan gibi ödemeler dengesinde ciddi sorunlar yaşayan ülkelerin olması Euro fiyatlarını aşağı yönde çekici etkiler meydana getirmektedir.
  • Avrupa Birliği ülkelerinde mevcut olarak yaşanan sermaye hareketleri de Euro fiyatları üzerinde bir değişim etkisi meydana getirmektedir.
  • Hali hazırda dolaşımda olan Euro tahvilleri için uygulanan faiz oranları Euro’nun fiyatının belirlenmesinde etkili olan bir diğer faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.
  • Yine Euro fiyatları ile ilgili olarak büyük fonları yöneten insanların beklentileri ve bu alanda piyasalarda oluşturulan spekülasyonlar çok etkili olabilmektedir. Zor bir duruma düşmek istemeyen bu büyük fonların yöneticilerinin düşük fiyatlardan elde çıkarma çabaları ile ya da yükselme beklentisi oluştuğunda kar elde etme istekleri ile fiyatlarda bir değişim meydana getirebilirler.
  • Dolaşımdaki para arzı gerçekten önemlidir. Avrupa Birliği düzeyinde de bakıldığında üye ülkelerdeki enflasyon oranlarına göre piyasadaki para miktarının durumu para biriminin fiyatı üzerinde etkili olacaktır.
  • Birlik genelindeki işsizlik oranları artıp ya da azaldığında bu da ekonomik olarak bir gelişme, durağanlaşma ya da gerilemenin sinyali olacağı için dolaşımdaki para birimi olan Euro’nun değerine etki edecektir.
  • Uygulanan vergi oranlarının üye ülkeler düzeyindeki dağılımında ve uygulamasında bir değişiklik meydana geldiğinde tüm bu tüm birliği etkileyecek seviyeye yükselirse Euro fiyatlarını da doğal olarak değiştirecektir.

Fiyat Oluşumunda Euro Dışında Karşıt Döviz Cinsi de Önemlidir

Fiyat Oluşumunda Euro Dışında Karşıt Döviz Cinsi de ÖnemlidirEuro fiyatları tabi sadece belirtilen bu kriterlerden etkilenmeyecektir. Euro’nun değerinin belirlenebilmesi için eğer Euro baz döviz olarak kabul edilirse onun kıyaslanabileceği bir karşıt döviz türü de olmalıdır. Euro fiyatları da hangi ülke para birimi ile kıyaslandığına göre de değişim gösterecektir. Örneğin bir EUR/USD paritesinde fiyatların belirlenmesinde sadece Avrupa Birliği bünyesinde yer alan ülkelerin ve birliğin topluca gösterdiği performans değil aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin mevcut durumu da bu fiyatlamada bire bir etkili olacaktır. Euro yatırımı nasıl ve nerede yapılır bu yazımızdan öğrenebilirsiniz.

Ya da EUR/TRY paritesinde Türkiye’nin ekonomik ve politik gelişimi de en az Avrupa Birliği kadar etkili olacaktır. Bu nedenle Euro fiyatlarını etkileyen faktörler de aslında göreceli olarak değerlendirilebilir. Bir değerlendirme yapabilmek için Euro’nun hangi ülke para birimi ile kıyaslandığı net olarak belirtilmeli ve buna göre bir analiz yapılmalıdır. Ancak böyle yapılacak bir çalışmada verimli sonuçlar alınabilir. Özellikle döviz kurları üzerinden yapılan işlemlerin yoğun olduğu forex gibi piyasalarda bu tür işlemlerin ve analizlerin doğru yapılıp yapılmadığı çok önemli sonuçlar doğurabilmektedir.

Hadi Paylaş...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn